Стан виконання Обласної програми з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки - страница 5


^ Збереження біорізноманіття, формування екомережі та розвиток природно-заповідного фонду


Рослинний світ

На даний час державна політика в галузі рослинних ресурсів направлена на відтворення та збереження лісів як основного природного чинника сталого існування довкілля та збереження територій зайнятих природною рослинністю – степів, площі та біорізноманіття яких з року
в рік зменшуються внаслідок антропогенних факторів.

Заходи зі створення лісів та відновлення степів мають забезпечити гармонійний розвиток та стійкість усіх складових навколишнього природного середовища та ґрунтуватися на результатах спеціальних ландшафтних, ботанічних, ґрунтових, лісотипологічних наукових досліджень та обстежень.

Площа земель лісового фонду області складає 352 тис. га. Лісистість області становить 11,6 % при оптимальній - 16 %.

На виконання Указу Президента України від 4 листопада 2008 р.
№ 995/2008 «Про деякі заходи щодо збереження і відновлення лісів
і зелених насаджень» рішенням Луганської обласної ради від 07.10.2009 «Про внесення змін до обласної програми розвитку лісового господарства «Ліси Луганщини - 2015» державними лісомисливськими господарствами області навесні 2011 року проведено створення лісових культур на площі 5673 га та 120 га лісових плантацій.

З метою охорони та збереження міських лісів Управлінням підготовлено проект створення лісового заказника місцевого значення «Луганський» площею 1340 га та надано на розгляд чергової сесії Луганської обласної ради для прийняття рішення щодо його оголошення.

За ініціативою Управління та облдержадміністрації розпочаті роботи зі створення національного природного парку в Кремінському районі площею 15 тис. га з метою охорони, збереження лісових природних комплексів та забезпечення раціонального використання природних ресурсів Кремінських лісів.

До дня довкілля і благоустрою в області організовані і проведені заходи, направлені на поліпшення стану довкілля, озеленення, благоустрій зелених зон, парків, скверів, створення нових зелених насаджень у межах населених пунктів. За підсумками акції "День довкілля" в Луганській області здійснена посадка більше 925 тис. дерев, 35 тис. чагарників, створено нових газонів і квітників на площі 34 га, ліквідовано
2348 несанкціонованих сміттєзвалищ.

Луганська область характеризується високою біологічною різноманітністю флори, основу якої складають степові біоценози.
У третьому виданні Червоної книги України (2009) степові рослини складають 33,4 %, або 276 видів. В Луганській області охороняється 129 видів флори, велика частина яких – представники степів. З 17 степових видів рослин України, які включені до Бернської конвенції по охороні дикої флори і фауни, на території області зустрічаються 7 видів.

Управлінням проведена значна робота по збереженню і охороні степових природних комплексів. За поданням Управління у 2011 Луганською обласною радою оголошено 6 ботанічних заповідних об'єктів і розширено 2 існуючі об'єкти з метою збереження степових видів флори, занесених до Червоної книги України площею 2247 га. Проведена розробка ще 12 проектів створення нових заповідних об’єктів з метою охорони рослинного світу області.

Рішенням територіальної Координаційної ради з питань формування національної екологічної мережі від 25.10.2011 головам райдержадміністрацій доручено підготувати клопотання про оголошення нових природно-заповідних об’єктів для подальшого їх включення до національної екологічної мережі.

Луганському обласному управлінню лісового та мисливського господарства, Головному Управлінню Держкомзему у Луганській області, Управлінню під час опрацювання документів, що стосуються виділення земель під заліснення, рекомендовано утриматися від погоджень надання земельних ділянок з цінними природними степовими комплексами
у користування до їх обстеження науковцями на предмет зростання та перебування видів рослин та тварин, занесених до Червоної книги України.

Погодження матеріалів по вилученню і наданню земельних ділянок державним лісомисливським господарствам під залісення проводиться Управлінням з урахуванням природної цінності земельних ділянок на підставі обстеження територій вченими-біологами та відповідних висновків. Таким чином, Управлінням здійснюється постійний контроль по недопущенню знищення видів флори і фауни при розгляді і узгодженні матеріалів відведення земельних ділянок, в т.ч. під залісення земель.

З метою охорони і збереження природних екосистем від лісових пожеж в Луганській області за підтримки і участі Управління проведені наступні заходи, як результат яких кількість пожеж на Луганщині значно скоротилась. А саме, за 2011 рік зафіксовано 212 лісових пожежі, вогнем пошкоджено та знищено 18,31 га лісу, у тому числі покритої лісом території – 12,68 % від загальної площі. По виду пожеж переважають низові – 17,96 %, верхові пожежі становлять 0,35 %. Прямі збитки завдані лісовому господарству – 96 тис. грн. (для порівняння, у минулому році
у лісах області виникло 273 пожежі на площі 448,42 га), тобто зменшення по кількості пожеж становить 22,34 %, а по площі – у 25 разів.

Такі результати вдалося досягти завдяки постійному контролю
та здійсненню координації органів місцевого самоврядування і всіх лісогосподарських підприємств. Для збереження лісових масивів від пожеж у повному обсязі було проведено комплекс профілактичних протипожежних заходів у підвідомчих лісових масивах. Особлива увага приділялася роботі з населенням та громадськістю, зокрема активно проводилась роз’яснювальна робота у місцях масового відпочинку населення щодо вимушених заборонних заходів при відвідування лісів
та небезпеки, що виникає при лісових пожежах.


Тваринний світ

Скорочення місць, придатних для існування диких тварин, браконьєрство, загальне техногенне навантаження на навколишнє природне середовище і надмірне рекреаційне навантаження на природні комплекси в періоди відтворення диких тварин обумовлюють загальне збіднення видового і популяційного складу фауни області.

Для попередження проявів негативних тенденцій проведена робота
з оновлення списку видів тварин, які потребують особливої охорони на території області та рішенням Луганської обласної ради затверджено оновлений Перелік видів хребетних тварин, що підлягають особливій охороні на території Луганської області, який нараховує 67 видів тварин.

В 2011 році Управлінням розглянуто режими рибогосподарської експлуатації водних об’єктів Луганської області, взята учать у комісіях по вселенню водних живих ресурсів у водні об’єкти області.

Основним показником рівня ведення мисливського господарства
є динаміка чисельності мисливських видів тварин в угіддях. Максимальний ефект від ведення мисливського господарства досягається при чисельності фауни, близькій до оптимальної, що обумовлено можливістю експлуатувати запаси дичини без шкоди для її відтворення. Чисельність більшості основних видів мисливської фауни області
в останні роки стабілізувалася.

Проте, залишається неконтрольованим питання щодо добування бабака. Місцеве населення добуває тварин петлями, багнетами,
за допомогою вогнепальної зброї; йде торгівля жиром бабака. При цьому, як свідчить аналіз виявлених порушень, випадки незаконної здобичі байбака практично не виявляються, і якщо в терміновому порядку
не будуть розроблені та впроваджені заходи для охорони і раціонального використання байбака, то і надалі буде спостерігатися зниження чисельності цього виду тварин.

Сьогодні проблемними питаннями у мисливському господарстві залишаються:

- організація достовірного обліку мисливської фауни;

- ефективність роботи єгерської служби;

- боротьба з браконьєрством.


Природно-заповідний фонд

Природно-заповідний фонд Луганської області складається
з 158 об'єктів площею понад 85021 тис. га, з них загальнодержавного значення – 7 об'єктів площею 13 тис. 731 га, місцевого – 151 об'єкт площею 71 тис. 290 га. Відношення площі природно-заповідного фонду до площі Луганської області складає 3,19 %.

Станом на 01.01.2012 року встановлено на місцевості
з розробленням відповідної землевпорядної документації межі
98 природно-заповідних об’єктів на загальній площі 31017,4723 га, або
52 % від загальної кількості заповідних територій місцевого значення.

З початку 2010 року розпочата дія Регіональної цільової програми розвитку екомережі Луганської області на 2010-2020 роки. Одним
з пріоритетів, визначених в програмі, є розширення мережі природно-заповідного фонду.

Протягом 2011 року оголошено 8 заповідних об'єктів, розширено територію 2 заповідних об'єктів місцевого значення. У результаті проведеної роботи у 2011 році площа природно-заповідного фонду області збільшилась на 2656,2054 га.

У 2011 році за рахунок коштів обласного бюджету були встановлені межі 25 територій та об’єктів природно-заповідного фонду на площі 5311,7255 га.

Станом на 01.01.2012 року встановлено на місцевості
з розробленням відповідної землевпорядної документації межі

98 природно-заповідних об’єктів на загальній площі 31017,4723 га,

з них 6251,02 га - загальнодержавного значення, 24766,4523 га – місцевого значення.

Також, у Мінприроди України для прийняття рішень знаходиться
11 проектів створення заповідних територій загальнодержавного значення загальною площею 2872,7 га, що наведені в таблиці:
Назва

Категорія

га

Рішення облради

1

"Сафоново"

Ботанічний заказник

загальнодержавного значення

21,7

від 08.09.2006 № 5/18 "Про підтримку клопотання про оголошення ботанічного заказника загальнодержавного значення «Сафоново»"

2

"Єлізаветівський степ"Ботанічний заказник загальнодержавного значення

610,0

від 26.12.2007 № 19/12 "Про підтримку клопотання про оголошення ботанічного заказника загальнодержавного значення «Єлізаветівський степ»".

3

"Церковний ліс"Лісовий заказник загальнодержавного значення

117,6

від 26.12.2007 № 19/11 "Про підтримку клопотання про оголошення лісового заказника загальнодержавного значення «Церковний ліс»".

4

"Дєльфінієвий схил"

Ботанічний заказник загальнодержавного значення

51,0

від 29.05.2008 № 22/30 "Про підтримку клопотання про оголошення ботанічного заказника загальнодержавного значення «Дєльфінієвий схил»".

5

"Лобове"

Комплексна пам’ятка природи загальнодержавного значення

463,6

від 29.05.2008 № 22/29 "Про підтримку клопотання про оголошення комплексної пам’ятки природи загальнодержавного значення «Лобове»".

6

"Калинове – Довге"

Лісовий заказник

477,7

від 25.09.2008 № 24/19 "Про підтримку клопотання про оголошення лісового заказника загальнодержавного значення «Калинове – Довге»".

7

"Балка Крейдяний яр"

Пам’ятка природи загальнодержавного значення

45,24

від 27.11.2008 № 25/19 "Про підтримку клопотання про оголошення ботанічної пам’ятки природи загальнодержавного значення «Балка Крейдяний яр»".

8

"Ельба"

Ботанічний заказник загальнодержавного значення

756,5

від 17.04.2009 № 28/41 "Про підтримку клопотання про оголошення ботанічного заказника загальнодержавного значення «Ельба»".

9

"Добрянські гори"

Ботанічний заказник загальнодержавного значення

116,7

від 17.04.2009 № 28/41 "Про підтримку клопотання про оголошення ботанічного

заказника загальнодержавного значення «Добрянські гори»".

10

"Урочище Терське"

Ландшафтний заказник загальнодержавного значення

123,9

від 17.04.2009 № 28/42 "Про підтримку клопотання про оголошення ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Урочище Терське»".

11

"Балка Ковильна"

Ботанічний заказник загальнодержавного значення

88,26

від 03.09.2009 № 30/24 "Про підтримку клопотання про оголошення ботанічного заказника загальнодержавного значення «Балка Ковильна»".


У 2011 році проведений аналіз наявності та стану використання територій з природною рослинністю південної частини Луганської області. За результатами роботи підібрано біля 20 територій площею
14 тис. га, на яких зростають популяції червонокнижних видів рослин переважно степової флори. Направлені клопотання місцевим радам щодо прийняття рішень про оголошення ландшафтних та ботанічних заповідних об'єктів. На цей час отримані позитивні рішення по 10 територіях.

Для інформування населення та природокористувачів про межі заповідних об'єктів, категорію їх заповідання та про режим на природоохоронних територіях за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2011 році виготовлено 71 охоронний знак на 30 заповідних об'єктах.

Серед проблемних питань, що потребують вирішення на державному рівні залишається невизначеним створення національного природного парку "Сіверсько-Донецький". Парк було оголошено Указом Президента України від 11.12.2009 № 1040/2009. Постановою Вищого адміністративного суду від 21.10.2010 Указ № 1040/2009 визнано незаконним. Разом з цим, при ревізії секретаріатом Кабінету Міністрів України усіх Указів Президента про створення загальнодержавних заповідних об'єктів, підписаних в 2009 році, зауважень до матеріалів національного природного парку "Сіверсько-Донецький" не було. Враховуючи проведену значну роботу у 2011 році вдруге ініційоване питання по організації національного парку.


^ Екологічний моніторинг

Головними проблемами ведення моніторингу і використання інформації для підтримки функцій управління в сфері охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів на даний час є: відсутність уніфікованого нормативно-методичного забезпечення виконання аналізів складових довкілля і статистичної обробки отриманих рядів даних; відсутність узгодженої взаємодії між відомчими організаціями в зборі, статистичної обробці і веденні баз даних екологічної інформації і, як наслідок, неузгодженість відомчих баз даних; відсутність єдиної науково-технічної основи ведення моніторингу, що стосується особливо проблем створення розподіленого банку даних, системи прогнозування змін стану довкілля, підтримки і прийняття ефективних управлінських рішень.

Для виправлення ситуації у 2011 році Управлінням були проведені наступні заходи: проведено наради з суб’єктами моніторингу довкілля щодо усунення недоліків системи моніторингу Луганської області; розглянуто результати виконання розробки системи моніторингу у рамках Обласної програми з охорони навколишнього природного середовища Луганської області на 2011-2015 роки.

У звітному періоді забезпечене функціонування державного екологічного моніторингу, саме: адміністрування баз даних атмосферного повітря і поверхневих вод, що містять результати досліджень суб'єктів системи моніторингу. Інформація, отримана за результатами аналізу
та математичної обробки даних суб`єктів системи регіонального моніторингу, надавалась до Мінприроди України згідно із затвердженими формами Регламенту № 218 та розміщувалась на веб-сайті Управління.

У березні спеціалістами Управління прийнято участь у семінарі «Автоматизована система управління базами даних» (м. Донецьк),
у жовтні - у семінарі «Впровадження ГІС технологій у системі моніторингу довкілля» (м. Донецьк), у листопаді - в нараді у рамках проекту ENPI-SEIS «На шляху до створення спільної системи екологічної інформації (SEIS) в регіоні європейського добросусідства» за участю представників Європейського Агентства з навколишнього середовища, Європейської Економічної Комісії ООН, міжнародних екологічних організацій, органів виконавчої влади, наукових інституцій
та громадських організацій (м. Київ).

Протягом року впроваджувались у роботу сучасні інформаційні технології – створено уніфіковану архітектуру геопросторових даних; інформаційні шари показників по кожному з компонентів навколишнього природного середовища; тематичні карти для аналізу компонентів навколишнього природного середовища; забезпечений аналіз даних моніторингових досліджень за допомогою геоінформаційних технологій.

Підготовлено електронна та друкована версія Екологічного паспорту Луганської області 2011.

Розраховані показники інтегральної оцінки стану навколишнього природного середовища регіону за 2011 рік.

На виконання Угоди про співробітництво між Ростовською областю Російської Федерації та Луганською областю України на 2010 та
2011 роки забезпечено щомісячне надання інформації про гідрохімічний та гідрологічний стан трансграничного водного об'єкту р. Сіверський Донець Комітету навколишнього середовища і природних ресурсів адміністрації Ростовської області.

На період весняної повені у 2011 році проведений щоденний моніторинг гідрологічного стану річок області.

Основною метою у 2012 році у роботі Управління буде впровадження системи регіонального екологічного моніторингу Луганської області, забезпечення її функціонування і розгалуження.
У 2012 році заплановано створення автоматизованих постів контролю забруднення повітря у містах Луганськ, Алчевськ та Рубіжне, а також оснащення й розміщення автоматизованих постів контролю за станом компонентів довкілля на екологонебезпечних об’єктах ПрАТ «ЛИНІК»
та ПАТ «Алчевський металургійний комбінат». Це дозволить підвищити рівень інформованості про екологічний стан довкілля в регіонах області; підвищити оперативність та якість інформаційного обслуговування користувачів на всіх рівнях; підвищити якість і обґрунтування природоохоронних заходів, ефективність їх здійснення; сприяти розвитку регіонального та міжнародного співробітництва в галузі охорони довкілля.


^ Екологічна експертиза

Відповідно до вимог Закону України “Про екологічну експертизу”
у 2011 році еколого-експертним підрозділом Управління була проведена державна екологічна експертиза 316 проектів оцінки впливу на навколишнє природне середовище під час ведення екологічно-небезпечної діяльності на території Луганської області (для порівняння, це в 1,25 рази більше, ніж у 2010 р., коли було розглянуто 252 проекти).

Із загальної кількості розглянутих проектів: погоджено – 248 (78 %), повернуто на доопрацювання – 68 (22 %), в рамках комплексної державної експертизи розглянуто 160 проектів.

У червні 2011 р. набула чинності стаття 31 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, що передбачає впровадження нової системи проведення експертизи проектів будівництва. Процес розробки, узгодження та затвердження підзаконних актів ще триває.


Екологічна ситуація в районах закриття вугільних підприємств

Для вугільних регіонів проблеми гірничодобувної галузі пов’язані із закриттям вугільних підприємств і повнотою реалізації природоохоронних заходів. Програми реалізації заходів, що передбачені проектами ліквідації шахт, формуються Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, виходячи з пріоритетів та обсягів бюджетних коштів на кожен рік. І в першу чергу, як більш значущі, вирішуються соціально-економічні наслідки закриття шахт.

На сьогоднішній день на Луганщині ДП “Обласна дирекція “Луганськвуглереструктуризація” веде ліквідаційні роботи на 40 шахтах (зі 109 шахт, що ліквідуються по всій Україні). Всього, за 14 років ліквідації шахт на природоохоронні заходи витрачено лише третину від передбачених проектами коштів. Фактично отримані суми становлять лише 12-33 % від затверджених в Програмах фінансування сум на кожен рік, розпорошуються по всіх шахтах, що знаходяться в стадії ліквідації і майже повністю витрачаються на обов’язкові платежі за забруднення навколишнього середовища, а не на виконання проектних рішень.

Відповідно до виданих у жовтні 2011 року Міненерговугілля України наказів № 576 і № 577 про створення комісій з розгляду підсумків фактичного виконання робіт з фізичної ліквідації та робіт з охорони довкілля на шахтах “Матроська” (м. Лисичанськ) і “Райдуга” (м. Первомайськ), спеціалісти Управління взяли участь у роботі цих комісій, за підсумками якої були підписані Акти фактично виконаних робіт з фізичної ліквідації та робіт з охорони довкілля на зазначених шахтах.


4066819723261429.html
4066911818785150.html
4066965713136703.html
4067081509506706.html
4067337437799379.html